Politika Zemlje: okoljski diskurzi

Spoštovani!
Na Inštitutu Časopis za kritiko znanosti smo osnovali novo ekološko zbirko Oikos z namenom, da zapolnimo enormno vrzel v vedenju s področja politične ekologije v Sloveniji. V sklopu zbirke je letos izšel prevod Politika Zemlje: okoljski diskurzi avstralskega politologa Johna S. Dryzka.
Zadnje poročilo IPCC kaže, da se države ne znajo soočati s podnebnimi izzivi, kot družba zaostajamo za vsemi v preteklosti postavljenimi merili na najvišji politični ravni. Komentatorji in strokovnjaki nas v medijih nagovarjajo, da moramo za dosego zastavljenih podnebnih ciljev spremeniti družbo kot celoto… Pa to sploh razumemo?
Knjiga Politika zemlje je izvrstna vstopna točka v področje okoljske misli, ki se razprostira od tržnih in tehnoloških načinov reševanja okoljske krize do trajnostnega razvoja ter radikalnejših oblik razumevanja okoljskih vprašanj. Delo jasno in strukturirano predstavi raznovrstne poglede in ideje o reševanju okoljskih težav in oblikuje globalni zemljevid družbenih idej in skupin, ki na različnih ravneh vstopajo v prostor reševanja okoljskih vprašanj.
Delo je nastalo na osnovi avtorjevih več deset let trajajočih izkušenj na področju raziskovanja, poučevanja in pisanja o okoljskih temah; je jasno in pregledno, napisano v živahnem jeziku, in je primerno za širok krog bralcev. Delo danes sodi med klasična dela politične ekologije.
Prevod dela v slovenščino prinaša še nekaj novih izjemnih jezikovnih rešitev, ki pomagajo pri natančnejšem dojemanju te sicer kompleksne okoljske problematike. Naj poudarimo, da podatki knjižnične izposoje v Sloveniji kažejo, da okoljske knjige postajajo vse bolj priljubljene med bralci.