Študentski okoljski simpozij 2020

Naslednji torek, 29. septembra, bo med 9:00 in 15.00 v Veliki dvorani Fakultete za družbene vede (UL) potekal tretji Eko-kolektivov Študentski okoljski simpozij, posvečen predstavitvam okoljsko in ekološko usmerjenih zaključnih del diplomskih, magistrskih in doktorskih študentov, avtorjev prispevkov v novi številki Časopisa za kritiko znanosti, posvečeno okoljskim bojem, in različnih interdisciplinarnih okoljskih študentskih (PKP/ŠIPK) ter drugih projektov.
S simpozijem želimo spodbuditi naslednji korak pri mreženju družboslovnih, humanističnih in naravoslovno-tehničnih pristopov k okoljskim vprašanjem tako znotraj kot izven univerze. Simpozij bo tako prostor za povezovanje študentov različnih disciplin, raziskovalcev, mentorjev zaključnih del, interdisciplinarnih študentskih skupin, izobraževalnih institucij, okoljskih nevladnih organizacij in drugih zainteresiranih, z namenom ustvarjanja zavezništev, hkrati pa tudi novih institucionalnih usmeritev in oblik podpore na tem zapostavljenem področju.
V prvem delu dogodka bodo študentje med drugim predstavili koncepte razvoja regijskih razvojnih agencij, nove pristope do regenerativnega oblikovanja ter alternative plastični in reciklažni industriji. V drugem delu dogodka teme vključujejo krožno gospodarstvo, uporabo gob z namenom obnavljanja zemljišč, povezave med trajnostnostjo in migracijami, trajnostne stanovanjske rešitve, spletne platforme za povezovanje skupnostnih vrtov ter pravne okvirje za sanacijo okoljske škode. V tretjem delu simpozija bomo med drugim obravnavali konceptualne okvirje odrasti in novega zelenega dogovora, modele participativne demokracije ter okoljske diskurze.
 
Vljudno vabljeni!
 
Dogodek bo potekal v skladu z najnovejšimi priporočili NIJZ.