baza okoljske literature.

2010 – 2017

Zaključna dela študentov Univerze v Ljubljani – Fakultete za družbene vede, Ekonomske fakultete, Pedagoške fakultete, Filozofske fakultete, Pravne fakultete, Fakultete za upravo ter Akademije za likovno umetnost in oblikovanje 

Novejša okoljska produkcija (strokovne monografije, zborniki, članki) fakultetnih in drugih založb ter znanstvenih revij in  produkcija nevladnih okoljskih organizacij.

baza okoljske literature.

2010 – 2017

Zaključna dela študentov Univerze v Ljubljani – Fakultete za družbene vede, Ekonomske fakultete, Pedagoške fakultete, Filozofske fakultete, Pravne fakultete, Fakultete za upravo ter Akademije za likovno umetnost in oblikovanje 

Novejša okoljska produkcija (strokovne monografije, zborniki, članki) fakultetnih in drugih založb ter znanstvenih revij in  produkcija nevladnih okoljskih organizacij.

baza okoljske literature.

2010 – 2017

Zaključna dela študentov Univerze v Ljubljani – Fakultete za družbene vede, Ekonomske fakultete, Pedagoške fakultete, Filozofske fakultete, Pravne fakultete, Fakultete za upravo ter Akademije za likovno umetnost in oblikovanje 

Novejša okoljska produkcija (strokovne monografije, zborniki, članki) fakultetnih in drugih založb ter znanstvenih revij in  produkcija nevladnih okoljskih organizacij.

Baza okoljske literature in virov je produkt dela študentov v okviru projekta Sinergija spoznanj o okolju med akademsko in lokalno skupnostjo – Mladi za boljše okolje. Nastala je v želji, da se na enem mestu zbere novejša družboslovna okoljska produkcija, ki bi raziskovalcem in drugim akterjem omogočila lažji dostop in vpogled do novega znanja, posredno pa tudi dostop do informacij o strokovnjakih in raziskovalcih, ki se ukvarjajo s specifičnim okoljskim področjem. Zajeta družboslovna okoljska produkcija združuje različne vidike naslavljanja okoljskih vprašanj, ki so nujna sestavina celostnega in učinkovitega pristopa k reševanju okoljskih problemov.

Projekt sta sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.