Arturo Escobar

Dizajni za pluriverzum

Radikalna soodvisnost, avtonomija in tvorjenje svetov

Knjiga govori o civilizacijski konjunkturi, njenih implikacijah za drizajn teorije in prakse ter o praktičnem potencialu dizajna glede globokih kulturnih in ekoloških tranzicij, ki jih naraščajoče število intelektualcev in aktivistov dojema kot potrebne, če naj se človeštvo efektivno sooči z medsebojno povezanimi krizami: krizo podnebja, hrane, energije, revščine in smisla. Knjiga temelji na prepričanju, da je ta potencial realen, kot nakazujejo nekateri trendi znotraj dizajnerske stroke kot celote, zlasti med majhno, a morda naraščajočo podskupino dizajnerjev, ki se dejansko že ukvarjajo s projektom “dizajna za tranzicije”. Nekateri od teh dizajnerjev trdijo, da kriza zahteva samo reinvencijo človeškega. Res, drzne trditve. Knjiga najde glavni epistemični in politični navdih ter naboj v političnih bojih staroselskih, afrodescendentnih, kmečkih in marginaliziranih urbanih skupin v Latinski Ameriki, ki se mobilizirajo z namenom, da branijo ne samo svoje vire in ozemlja, temveč celotne načine bivanja v svetu.

Avtor: Arturo Escobar

Prevod: Rok Kranjc, Saša Hajzler,

Andrej A. Lukšič, Denis Maraž

Zbirka: Oikos, Zelena

Format: 220 mm

Obseg: 330 strani

Založba: IČKZ (Inštitut Časopis za kritiko znanosti)

ISBN: 987-961-95820-2-2

Leto izida: 2022

Naročilo knjige Dizajni za pluriverzum

40 eur + poštnina