Ulrich Brand & Markus Wissen

Imperialni način življenja

Vsakdanje življenje in ekološka kriza kapitalizma

Imperialni način življenja je namenjen boljšemu razumevanju globalne konstelacije moči in dominacije, ki se reproducira – z neštetimi strategijami, praksami in nenamernimi posledicami – na vseh prostorskih ravneh: od teles, misli in vsakodnevnih dejanj, prek regij in nacionalno organiziranih družb do večinoma nevidnih in zavestno prikritih struktur, ki omogočajo globalne interakcije. Ta imperialni način reproducira tudi večino uniujočih razmerij med družbo in naravo, ki pomenijo enormni transfer biofizičnega materiala. To se dogaja v regijah in državah, pa tudi na globalni ravni; ta transfer je reprezentiran z razmerji dominacije,ki jih tudi sam reproducira. Avtorja se zavedata, da v zvezi z družbenimi in političnimi alternativam ne predstavita jasne poti, ki bi spodbujala družbeno-ekološko transformacijo. Razlog za to je preprost: takšna pot ne obstaja – vsaj trenutno ne. Nevarnost prezentiranja domnevno jasne alternative vidita v tem, da ima ta tendenco, da prikrije različne vzroke za večplastne krize, strukturne in vsakdanje mehanizme moči in dominacije ter hkrati široko pestrost obstoječih alternativ. Transformacija implicira veliko politiko in delovanje kolektivnih akterjev, pa tudi samo razumevanje “politike”, vprašanja organiziranja družbene (re)produkcije (in kje/kako je mednarodno vpeta), družbene delitve dela ter materialne in mentalne infrastrukture.

Avtor: Ulrich Brand & Markus Wissen

Prevod: Karla Tepež & Andrej A. Lukšič

Zbirka: Oikos, Zelena

Format: 220 mm

Obseg: 240 strani

Založba: IČKZ (Inštitut Časopis za kritiko znanosti)

ISBN: 978-961-95820-3-9

Leto izida: 2022

Naročilo knjige Imperialni način življenja

30 eur + poštnina