Sinergija spoznanj med akademsko skupnostjo in civilno družbo

V skupini enajstih študentov in študentk iz različnih fakultet in akademij Univerze v Ljubljani smo pod mentorstvom profesorja dr. Andreja Lukšiča iz FDV in dr. Tomislava Tkalca iz nevladne organizacije Focus v študijskem letu 2016/17 izvajali projekt Mladi za boljše okolje 1. Projekt je izhajal iz zavedanja, da obstaja pomanjkanje okoljskega družboslovnega znanja med različnimi deležniki na državni, lokalni in ostalih ravneh, da sta okoljsko družboslovje in interdisciplinarno okoljsko védenje na ravni Univerze v Ljubljani vsaj do določene mere zapostavljeni, da akademsko okoljsko družboslovno znanje le stežka najde pot v prakso ter da se nenazadnje soočamo z mankom povezovanja študentov z najrazličnejšimi strokovnjaki in uslužbenci okoljskih vladnih in nevladnih organizacij. 

Sinergija spoznanj med akademsko skupnostjo in civilno družbo

V skupini enajstih študentov in študentk iz različnih fakultet in akademij Univerze v Ljubljani smo pod mentorstvom profesorja dr. Andreja Lukšiča iz FDV in dr. Tomislava Tkalca iz nevladne organizacije Focus v študijskem letu 2016/17 izvajali projekt Mladi za boljše okolje 1. Projekt je izhajal iz zavedanja, da obstaja pomanjkanje okoljskega družboslovnega znanja med različnimi deležniki na državni, lokalni in ostalih ravneh, da sta okoljsko družboslovje in interdisciplinarno okoljsko védenje na ravni Univerze v Ljubljani vsaj do določene mere zapostavljeni, da akademsko okoljsko družboslovno znanje le stežka najde pot v prakso ter da se nenazadnje soočamo z mankom povezovanja študentov z najrazličnejšimi strokovnjaki in uslužbenci okoljskih vladnih in nevladnih organizacij. 

V sklopu projekta smo:

1

Organizirali posvet Moč v premikanju – interdisciplinarnost okoljskih tematik, na katerem je sodelovalo več kot 10 govorcev iz nevladnega, državnega, univerzitetnega in drugih sektorjev in na katerem smo poudarili pomen interdisciplinarnosti pri perečih okoljskih problemih.

2

Razvili in vzpostavili novo znanstveno-strokovno okoljsko družboslovno edicijo OIKOS, katere primarni namen je izdajati knjige in tako čim bolj uspešno zapolniti vrzel znotraj okoljskega družboslovja pri nas.

3

Pripravili javno dostopno bazo literature in virov znanja iz okoljskih družboslovnih področij, v kateri so zajeta diplomska, magistrska in doktorska dela iz različnih fakultet in akademij Univerze v Ljubljani med leti 2010-2017, dela sedmih nevladnih organizacij in enajstih založb.

4

Organizirali posvet Moč v premikanju – interdisciplinarnost okoljskih tematik, na katerem je sodelovalo več kot 10 govorcev iz nevladnega, državnega, univerzitetnega in drugih sektorjev in na katerem smo poudarili pomen interdisciplinarnosti pri perečih okoljskih problemih.

5

Pripravili analizo okoljskih smeri na tujih univerzah in priporočila za razvoj okoljskih programov na Univerzi v Ljubljani.

Študentski okoljski simpozij

2017

Dogodek je nastal iz spoznanja, da na mnogih fakultetah in akademijah Univerze v Ljubljani študentje in študentke ustvarjajo diplomske in magistrske naloge na temo okolja, med katerimi pa ni dialoga. Posledično se soočamo z izostankom razmisleka o skupnih točkah in razlikah med načini koncipiranja in spopadanja z okoljskimi temami na področju študentske okoljske produkcije. Zato je bil namen simpozija združiti in vzpostaviti novo razmerje med okoljsko produkcijo različnih ved, saj interdisciplinarna narava okoljskih vprašanj zahteva celovito in bolj poglobljeno mišljenje okoljskih vprašanj (problemov).

Na simpoziju je svoja zaključna dela predstavilo 16 študentk in študentov, ki so v zadnjih dveh študijskih letih diplomirali oziroma magistrirali na Filozofski fakulteti, Fakulteti za družbene vede, Pravni fakulteti, Pedagoški fakulteti ali Ekonomski fakulteti na temo okolja. Preko predstavitev so udeleženci dogodka lahko občutili vso širino okoljskega področja in spoznali najrazličnejše načine spopadanja in zamišljanja okoljskih tematik. 

V tretjem, sklepnem delu, so svoje mnenje o pretekli in prihodnji študentski okoljski produkciji podali tudi mentorji študentskih okoljskih del – dr. Dušan Plut, Filozofska fakulteta, dr. Luka Omladič, Filozofska fakulteta in dr. Drago Kos, Fakulteta za družbene vede. 

MOČ V PREMIKANJU

interdisciplinarnost okoljskih tematik