MLADI
ZA BOLJŠE
OKOLJE 2

Projekt Sinergija spoznanj o okolju med akademsko in lokalno skupnostjo – Mladi za boljše okolje 2 izvaja interdisciplinarna skupina študentov z različnih fakultet Univerze v Ljubljani pod pedagoškim mentorstvom prof. dr. Andreja A. Lukšiča (Fakulteta za družbene vede) in prof. dr. Matjaža Uršiča (Fakulteta za družbene vede) ter delovnim mentorstvom dr. Tomislava Tkalca (Focus, društvo za sonaravni razvoj). Projekt poteka v sklopu javnega razpisa: Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020 (PKP). Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Projekt izhaja iz spoznanja, da tako gospodarski kot tudi okoljski akterji v javni in državni upravi, javnem sektorju ter civilni družbi, težko dostopajo do akademskih vedenj, ki bi jim omogočala razumevanje okoljske dimenzije. Prav tako na Univerzi in v širšem slovenskem intelektualnem prostoru manjka poglobljenega znanja o okolju. Projektne aktivnosti so bile zastavljene kot nadgradnja delovanja v okviru »Sinergija spoznanj med akademsko skupnostjo in civilno družbo-Mladi za boljše okolje 1«. Tekom izvajanja projekta smo tako posodobili javno dostopno bazo okoljske literature in virov z deli, ki so nastala v študijskem letu 2017/18 na šestih družboslovnih fakultet ter Akademije za likovno umetnost in oblikovanje na Univerzi v Ljubljani, pripravili vsebinska priporočila za Elaphe in Focus, kjer smo analizirali njihovo delovanje, potrebe in glokalne izkušnje, nadgradili Priporočila za razvoj okoljskih programov na UL v Smernice za razvoj interdisciplinarnih okoljskih modulov na UL, Preko različnih medijev ozaveščali in izobraževali različne okoljske akterje o glokalnih izkušnjah partnerjev ter v zaključni fazi projekta organizirali Študentski okoljski simpozij, na katerem so bila predstavljena okoljska zaključna dela študentk in študentov družboslovnih fakultet Univerze v Ljubljani, kjer je komisija podelila nagrado za odlično zaključno delo na področju okolja.

Projektne aktivnosti: