Sinergija spoznanj o okolju med akademsko in lokalno skupnostjo

Projekt Sinergija spoznanj o okolju med akademsko in lokalno skupnostjo – Mladi za boljše okolje 2 izvaja interdisciplinarna skupina študentov z različnih fakultet Univerze v Ljubljani pod pedagoškim mentorstvom prof. dr. Andreja A. Lukšiča (Fakulteta za družbene vede) in prof. dr. Matjaža Uršiča (Fakulteta za družbene vede) ter delovnim mentorstvom dr. Tomislava Tkalca (Focus, društvo za sonaravni razvoj). Projekt poteka v sklopu javnega razpisa: Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020 (PKP). Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Projekt izhaja iz spoznanja, da tako gospodarski kot tudi okoljski akterji v javni in državni upravi, javnem sektorju ter civilni družbi, težko dostopajo do akademskih vedenj, ki bi jim omogočala razumevanje okoljske dimenzije. Prav tako na Univerzi in v širšem slovenskem intelektualnem prostoru manjka poglobljenega znanja o okolju. Projektne aktivnosti so bile zastavljene kot nadgradnja delovanja v okviru »Sinergija spoznanj med akademsko skupnostjo in civilno družbo-Mladi za boljše okolje 1«.

Sinergija spoznanj o okolju med akademsko in lokalno skupnostjo

Projekt Sinergija spoznanj o okolju med akademsko in lokalno skupnostjo – Mladi za boljše okolje 2 izvaja interdisciplinarna skupina študentov z različnih fakultet Univerze v Ljubljani pod pedagoškim mentorstvom prof. dr. Andreja A. Lukšiča (Fakulteta za družbene vede) in prof. dr. Matjaža Uršiča (Fakulteta za družbene vede) ter delovnim mentorstvom dr. Tomislava Tkalca (Focus, društvo za sonaravni razvoj). Projekt poteka v sklopu javnega razpisa: Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020 (PKP). Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Projekt izhaja iz spoznanja, da tako gospodarski kot tudi okoljski akterji v javni in državni upravi, javnem sektorju ter civilni družbi, težko dostopajo do akademskih vedenj, ki bi jim omogočala razumevanje okoljske dimenzije. Prav tako na Univerzi in v širšem slovenskem intelektualnem prostoru manjka poglobljenega znanja o okolju. Projektne aktivnosti so bile zastavljene kot nadgradnja delovanja v okviru »Sinergija spoznanj med akademsko skupnostjo in civilno družbo-Mladi za boljše okolje 1«.

V sklopu projekta smo:

1

Nadgradili Priporočila za razvoj okoljskih programov na UL v Smernice za razvoj interdisciplinarnih okoljskih modulov na UL.

2

Posodobili javno dostopno bazo okoljske literature in virov z deli, ki so nastala v študijskem letu 2017/18 na šestih družboslovnih fakultet ter Akademije za likovno umetnost in oblikovanje na Univerzi v Ljubljani.

3

Pripravili vsebinska priporočila za Elaphe in Focus, kjer smo analizirali njihovo delovanje, potrebe in glokalne izkušnje.

4

Preko različnih medijev ozaveščali in izobraževali različne okoljske akterje o glokalnih izkušnjah partnerjev.

5

Organizirali Študentski okoljski simpozij, na katerem so bila predstavljena okoljska zaključna dela študentk in študentov družboslovnih fakultet Univerze v Ljubljani, kjer je komisija podelila nagrado za odlično zaključno delo na področju okolja.

Študentski okoljski simpozij

2017

Okoljska produkcija študentske skupnosti Univerze v Ljubljani k okoljskim vprašanjem pristopa na različne načine. Okoljske vsebine se preko vključitve v okolje posamezne fakultete obravnavajo specifično glede na področje ukvarjanja, obstoječe trende in logiko znanosti posamezne discipline. Posameznih zaključnih del ter tem in vprašanj širše se tako ne misli celovito, poglobljeno in v relaciji s preostalimi deli iz drugih fakultet. Njihovega razvoja se tudi ne spremlja na daljši rok. Tako ne moremo preiti k razmisleku o skupnih točkah in razlikah med načini koncipiranja in spopadanja z okoljskimi temami na področju študentske okoljske produkcije ali identificirati neraziskanih področij okoljske produkcije. Na ta način je tudi v veliki meri onemogočeno opazovanje in motrenje študentske okoljske produkcije skozi čas ter prepoznavanje potencialnih sprememb na tematskem, konceptualem, diskurzivnem in drugih področjih študentske okoljske produkcije. Nenazadnje, brez celovite in dolgoročne slike je mentoricam in mentorjem otežena refleksija dosedanjega dela in izvedba razmisleka o prihodnjih usmeritvah lastnega poučevanja in mentoriranja. Študentski okoljski simpozij želi vzpostaviti prostor za naslovitev problemov in vprašanj, ki smo jih omenili zgoraj. S tem namenom je bil 7.9.2018 organiziran simpozij, kjer so svoja zaključna dela predstavili študentke in študentje Filozofske fakultete, Fakultete za družbene vede, Fakultete za ekonomijo, Pravne fakultete in Pedagoške fakultete. Nabor zaključnih del predstavljajo magistrske naloge študijskega leta 2017/18. Izvedba Okoljskega študentskega simpozija 2018 je potekala v okviru Mednarodne poletne šole politične ekologije, ki je na Fakulteti za družbene vede potekala med 3. in 7. septembrom. Z namenom afirmacije nadaljnjega raziskovanja na področju okolja je komisija podelila priznanje za odlično zaključno delo z področja okolja.