Pri Časopisu za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo smo osnovali ekološko zbirko OIKOS  z namenom, da zapolnimo enormno vrzel v védenju s področja politične ekologije v Sloveniji. Glede na to, da je v Sloveniji trenutno stanje slovenske in tuje literature s področja politične ekologije pomanjkljivo, osnovo predstavlja prevod ključnih del, ki se ukvarjajo z različnimi temami s področja ekologije in politične teorije, v slovenščino, sočasno z objavljanjem knjig in zbornikov slovenskih strokovnih člankov z omenjenega področja.

Intelektualna produkcija, ki je osvetljevala spremembe v naravi in okolju kot tudi reflektirala odnos človeških družb do okolja in narave, v katerih te živijo, skratka reflektirala gospostvo človeka nad naravo na različnih ravneh in znotraj posameznih družboslovnih in humanističnih disciplin, je bila v Sloveniji sporadična, nesistematična, priložnostna, prej prepuščena individualnemu vzgibu kot resnim sistematičnim naporom.

Ta razkorak in nerazumni manko v intelektualnem prostoru želimo odpraviti z novo ekološko zbirko, ki bo pokrivala kvalitetno produkcijo slovenskih in tujih avtorjev predvsem humanistične in družboslovne provinjence. Dvajsetletna svetovna produkcija je porodila vrsto bazičnih del s tega področja, ki jih bo treba najprej prevesti za potrebe intelektualne in širše javnosti, pa tudi za študijske potrebe, potem pa sproti slediti domači in tuji kvalitetni produkciji.

Naša dolgoročna vizija in želja znotraj zbirke OIKOS je vzpostaviti slovensko ter mednarodno mrežo organizacij in posameznikov, ki se ukvarjajo s področjem ekologije in želijo soustvarjati ter prispevati k teoretskem in praktičnem razvoju zeleni misli v Sloveniji in svetu.

Mednarodni uredniški svet

Darko Nadić
John S. Dryzek
Mark CJ Stoddart
Robyn Eckersley
Catriona Mortimer-Sandilands
Christoph Görg
Marina Fischer-Kowalski
Romina Rodela
Irina Velicu
Cheng Xiangzhan
Dan Chodorkoff
Ariel Salleh
Christos Zografos
Nives Dolšak
Nicholas Low

Domači uredniški svet

Lučka Kajfež-Bogataj
Andrej Kirn
Žiga Vodovnik
Andrej Kurnik
Dušan Plut
Luka Omladič
Drago Kos
Bogomir Kovač

Politika Zemlje: okoljski diskurzi 

Zadnje poročilo IPCC kaže, da se države ne znajo soočati s podnebnimi izzivi, kot družba zaostajamo za vsemi v preteklosti postavljenimi merili na najvišji politični ravni. Komentatorji in strokovnjaki nas v medijih nagovarjajo, da moramo za dosego zastavljenih podnebnih ciljev spremeniti družbo kot celoto… Pa to sploh razumemo? Knjiga Politika zemlje je izvrstna vstopna točka v področje okoljske misli, ki se razprostira od tržnih in tehnoloških načinov reševanja okoljske krize do trajnostnega razvoja ter radikalnejših oblik razumevanja okoljskih vprašanj. Delo jasno in strukturirano predstavi raznovrstne poglede in ideje o reševanju okoljskih težav in oblikuje globalni zemljevid družbenih idej in skupin, ki na različnih ravneh vstopajo v prostor reševanja okoljskih vprašanj. Delo je nastalo na osnovi avtorjevih več deset let trajajočih izkušenj na področju raziskovanja, poučevanja in pisanja o okoljskih temah; je jasno in pregledno, napisano v živahnem jeziku, in je primerno za širok krog bralcev. Delo danes sodi med klasična dela politične ekologije.Prevod dela v slovenščino prinaša še nekaj novih izjemnih jezikovnih rešitev, ki pomagajo pri natančnejšem dojemanju te sicer kompleksne okoljske problematike.

Knjigo lahko naročite na oikos@eko-kolektiv.si Cena izvoda je 25€ + poštnina.