Prevodi temeljnih del iz področja politične ekologije in zelene politične teorije.

Brendan Gleeson & Nicholas Low

Pravičnost, družba in narava

Raziskovanje politične ekologije

35 eur + poštnina

Maarten Hajer

Politika okoljskega diskurza

Ekološka modernizacija in polisi proces

40 eur + poštnina

Robyn Eckersley

Zelena država

Premišljanje demokracije in suverenost

35 eur + poštnina

John S. Dryzek

Politika Zemlje

Okoljski diskurzi

25 eur + poštnina

Arturo Escobar

Dizajni za pluriverzum

Radikalna soodvisnost, avtonomija in izdelovanje svetov

izdaja prevoda: december 2021

Elinor Ostrom

Vladovanje skupnin

Evolucija institucij za kolektivno akcijo

izdaja prevoda: december 2021

Zborniki strokovnih in znanstvenih tekstov, študentske produkcije.

Intertwining of diverse minds in(to) political ecology​

Scientific texts of doctoral students participating in the Summer school of political ecology 2018

brezplačno

Zborniki strokovnih in znanstvenih tekstov.

Proceedings from the Summer school of political ecology 2018

brezplačno

Pri Časopisu za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo smo osnovali ekološko zbirko OIKOS  z namenom, da zapolnimo enormno vrzel v védenju s področja politične ekologije v Sloveniji. Glede na to, da je v Sloveniji trenutno stanje slovenske in tuje literature s področja politične ekologije pomanjkljivo, osnovo predstavlja prevod ključnih del, ki se ukvarjajo z različnimi temami s področja ekologije in politične teorije, v slovenščino, sočasno z objavljanjem knjig in zbornikov slovenskih strokovnih člankov z omenjenega področja. Intelektualna produkcija, ki je osvetljevala spremembe v naravi in okolju kot tudi reflektirala odnos človeških družb do okolja in narave, v katerih te živijo, skratka reflektirala gospostvo človeka nad naravo na različnih ravneh in znotraj posameznih družboslovnih in humanističnih disciplin, je bila v Sloveniji sporadična, nesistematična, priložnostna, prej prepuščena individualnemu vzgibu kot resnim sistematičnim naporom. Ta razkorak in nerazumni manko v intelektualnem prostoru želimo odpraviti z novo ekološko zbirko, ki bo pokrivala kvalitetno produkcijo slovenskih in tujih avtorjev predvsem humanistične in družboslovne provinjence. Dvajsetletna svetovna produkcija je porodila vrsto bazičnih del s tega področja, ki jih bo treba najprej prevesti za potrebe intelektualne in širše javnosti, pa tudi za študijske potrebe, potem pa sproti slediti domači in tuji kvalitetni produkciji. Naša dolgoročna vizija in želja znotraj zbirke OIKOS je vzpostaviti slovensko ter mednarodno mrežo organizacij in posameznikov, ki se ukvarjajo s področjem ekologije in želijo soustvarjati ter prispevati k teoretskem in praktičnem razvoju zeleni misli v Sloveniji in svetu.

MEDNARODNI UREDNIŠKI SVET:  Darko Nadić  •  John S. Dryzek  •  Mark CJ Stoddart  •  Robyn Eckersley  •  Catriona Mortimer-Sandilands  •  Christoph Görg  •  Marina  fischer-Kowalski  •  Romina Rodela  •  Irina Velicu  •  Cheng Xiangzhan  •  Dan Chodorkoff  •  Ariel Salleh  •  Christos Zografos  •  Nives Dolšak  •  Nicholas Low   DOMAČI UREDNIŠKI SVET:  Lučka Kajfež-Bogataj •  Andrej Kirn •  Žiga Vodovnik •  Andrej Kurnik •  Dušan Plut  •  Luka Omladič •  Drago Kos •  Bogomir Kovač