Maarten Hajer

Politika okoljskega diskurza

Ekološka modernizacija in polisi proces

Odgovor na vprašanje, ali se okoljski problemi v razmerju do obstoječih institucionalnih aranžmajev prikazujejo kot anomalije ali ne, je odvisen predvsem od načina, kako so ti problemi uokvirjeni in definirani. To je samo bistvo okoljskega konflikta. V tem kontekstu postane ekološka modernizacija kot nov dominanten način konceptualizacije okoljskih problemov pomembna topika analize, ki sproža celo vrsto privlačnih vprašanj: Kaj si je znotraj njenih struktur mogoče zamisliti? Kje udari ob svoje konceptualne omejitve? V kakšnem smislu odpira okostenela razmerja moči? Ali lahko ekološko modernizacijo razumemo kot materializacijo originalnih idej okoljske razprave v zgodnjih stadijih ali označuje kolaps kritičnega diskurza? V kolikšni meri omogoča refleksivnejšo obliko modernizacije? Na takšna vprašanja ni možno odgovoriti abstraktno. Da bi se lahko spoprijeli z učinki te konceptualne inovacije, bomo morali preučiti, kako se je pojav tega konceptualnega jezika uveljavil v dejanski praksi ter kakšne vrste institucionalnih inovacij je to prineslo. Iz tega razloga ima knjiga obsežen empirični del, v katerem se ukvarjam z diskurzivno analizo pojava ekološke modernizacije v Združenem kraljestvu in na Nizozemskem.

Avtor: Maarten A. Hajer

Prevod: Rok Kranjc, Andrej

Lukšič, Denis Maraž

Zbirka: Oikos, zelena

Obseg: 367 strani

Format: 220 mm

ISBN: 978-961-94527-7-6

Založba: IČKZ

Leto izida: 2020

Naročilo knjige Politika okoljskega diskurza

40 eur + poštnina