John S. Dryzek​​

POLITIKA ZEMLJE​​

Okoljski diskurzi​

Zadnje poročilo IPCC kaže, da se države ne znajo soočati s podnebnimi izzivi, kot družba zaostajamo za vsemi v preteklosti postavljenimi merili na najvišji politični ravni. Komentatorji in strokovnjaki nas v medijih nagovarjajo, da moramo za dosego zastavljenih podnebnih ciljev spremeniti družbo kot celoto… Pa to sploh razumemo? Knjiga Politika zemlje je izvrstna vstopna točka v področje okoljske misli, ki se razprostira od tržnih in tehnoloških načinov reševanja okoljske krize do trajnostnega razvoja ter radikalnejših oblik razumevanja okoljskih vprašanj. Delo jasno in strukturirano predstavi raznovrstne poglede in ideje o reševanju okoljskih težav in oblikuje globalni zemljevid družbenih idej in skupin, ki na različnih ravneh vstopajo v prostor reševanja okoljskih vprašanj. Delo je nastalo na osnovi avtorjevih več deset let trajajočih izkušenj na področju raziskovanja, poučevanja in pisanja o okoljskih temah; je jasno in pregledno, napisano v živahnem jeziku, in je primerno za širok krog bralcev. Delo danes sodi med klasična dela politične ekologije.Prevod dela v slovenščino prinaša še nekaj novih izjemnih jezikovnih rešitev, ki pomagajo pri natančnejšem dojemanju te sicer kompleksne okoljske problematike.

Avtor: John S. Dryzek

Prevod: Mojca Dobnikar,

Jerneja Brumen

Zbirka: Oikos, zelena

Obseg: 304 strani

Format: 220 mm

ISBN: 978-961-94527-0-7 

Založba: IČKZ

Leto izida: 2018

Naročilo knjige Politika zemlje

25 eur + poštnina