Andrew Dobson

Zelena politična misel

Podnebne spremembe. Krčenje gozdov. Kisel dež. Izumiranje vrst. Tanjšanje ozonske plasti. Zastrupljanje s pesticidi. Gensko modificirana hrana. To so zadeve, ki so poživile politično življenje v poznem 20. stoletju in tako se bo nadaljevalo tudi v 21. stoletju. To so izredne okoliščine in zgodile so se izjemno hitro. Še pred tridesetimi leti bi bil razvoj političnega gibanja okoli teh zadev nezamisljiv. Znanje o nekaterih od teh zadev – na primer zastrupljanju s pesticidi – je bilo zamejeno le na nekaj znanstvenikov in morda na nekaj družbenih komentatorjev, znanja o drugih zadevah pa sploh še ni bilo, kot je na primer znanje o globalnem segrevanju. Sedaj bi bilo že težko najti koga v razvitem svetu, ki še ni slišal za tovrstne okoljske probleme, in verjetno bi bilo še težje najti koga v nerazvitem svetu, ki še ne bi sprejel, da je propadanje okolja bodisi vzrok bodisi simptom njihovih socialnih, političnih in ekonomskih težav. Na tem spoznanju je bilo tako na severu kot na jugu zgrajeno živahno okoljsko gibanje – gibanje, ki ima sedaj vpliv tako v civilni družbi kot v bolj formalnem političnem svetu parlamentarne politike. Moj glavni cilj je v tej knjigi opisati in oceniti tisti sklop idej o okolju, ki ga lahko ustrezno obravnavamo kot ideologijeo – ideologijo ekologizma. To je torej knjiga o “ekologizmu” v enakem smislu, kot bi lahko brali knjige o liberalizmu, socializmu, konservativizmu ali fašizmu.

Avtor: Andrew Dobson

Prevod: Karla Tepež, Andrej A. Lukšič

Zbirka: Oikos, Zelena

Format: 220 mm

Obseg: 256 strani

Založba: IČKZ (Inštitut Časopis za kritiko znanosti)

ISBN: 978-961-95820-0-8

Leto izida: 2022

Naročilo knjige Zelena politična misel

40 eur + poštnina